A fost aprobat un nou concept al Dezvoltării Regionale în Republica Moldova
Vizualizari:

A fost aprobat un nou concept al Dezvoltării Regionale în Republica Moldova

Un nou concept al Dezvoltării Regionale în Republica Moldova a fost aprobat recent, fiind elaborat cu sprijinul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). Noua paradigmă a fost necesară pentru că finalitatea politicii de dezvoltare regională trebuie orientată spre crearea precondiţiilor pentru asigurarea veniturilor suficiente, a ocupării cetăţenilor şi asigurării condiţiilor de trai, sprijinirea iniţiativei locale, atragerea investiţiilor, crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, îmbunătăţirea infrastructurii.

„Într-un stat în care nevoia de dezvoltare este evidentă şi justificată prin cifre, mulţi oameni aleg să părăsească ţara în speranţa unui trai mai bun altundeva. Analiza factorilor de dezvoltare economică în R. Moldova relevă o concluzie foarte alarmantă - în lipsa unui efort susţinut de schimbare a paradigmei de dezvoltare, potenţialul de creştere pentru următorii zece ani se limitează la cel mult 4,5-5% anual, pentru că nivelul de dezvoltare a regiunilor din Moldova, deşi în creştere, este totuşi încă departe de cele mai puţin dezvoltate state ale Uniunii Europene”, potrivit autorilor proiectului.

Astfel, luând în considerare contextul general de dezvoltare în Republica Moldova, s-a propus reformularea obiectivului general al dezvoltării regionale, după cum urmează: "creşterea competitivităţii şi dezvoltări durabile a fiecărei regiuni, ajustarea disparităţilor şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor".

Conceptul nou propune ajustarea definiţiei din lege, coordonată cu noul obiectiv general. Or, noua definiţie a politicii de dezvoltare regională se expune în felul următor: politica de dezvoltare regională reprezintă ansamblul instrumentelor şi măsurilor pe care autorităţile administraţiei centrale şi locale le iau într-un teritoriu regional în favoarea acţiunii de creştere a competitivităţii şi dezvoltări durabile a fiecărei regiuni pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor.

„În situaţia în care în toată ţara sunt nevoi foarte mari, la fel cu diferenţele de dezvoltare între spaţiile rural şi urban, precum şi între municipiul Chişinău şi toate celelalte oraşe, nu se poate discuta de o repoziţionare a politicii de dezvoltare regională prin abandonarea totală a ideii reducerii disparităţilor, dar este totuşi necesar de a favoriza accelerarea procesului de dezvoltare, acolo unde se poate şi există potenţial”, susţin autorii conceptului.

Noul concept al dezvoltării regionale a fost elaborat cu susţinerea GIZ, prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), cu sprijinul financiar al Ministerului German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare şi al Guvernul Suediei. Au coordonat elaborarea documentului responsabili de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului şi experţi MSPL. Noul concept a fost aprobat prin decizia din luna februarie a Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, scrie Moldpres.

Similare
RECOMANDĂRI